logo

Bệnh phụ khoa nữ – nguyên nhân và cơ chế gây bệnh

1. NGUYÊN NHÂN BỆNH PHU KHOA NỮ

1.1 Nguyên nhân bên ngoài

Chủ yếu do hàn, nhiệt và thấp. Phụ nữ lấy huyết làm chủ, huyết gặp nhiệt thì lưu thông, gặp hàn thì ngưng trệ, nhiệt nhiều quá làm huyết đi sai đường gây chứng băng lậu, hàn nhiều quá làm huyết ngưng trệ không lưu thông gây thống kinh, bế kinh, trưng hà, thấp nhiều quá thường gây bệnh đới hạ.

1.2 Nguyên nhân bên trong

Thất tình liên quan đến ngũ tạng, ảnh hưởng đến khí huyết. Các bệnh phụ khoa phần nhiều là ở huyết. Khí là chủ thể của huyết, huyết nhờ khí để vận hành, hai mặt này liên quan chặt chẽ với nhau. Khi thất tình kích thích phần nhiều làm hại khí, khí không điều hòa thì huyết không điều hòa, mọi bệnh từ đó sinh ra.

bệnh phụ khoa1

1.3 Bất nội ngoại nhân

Ham việc phòng the  là một nguyên nhân quan trọng gây ra bệnh phụ khoa nữ. Vì mỗi lần giao cấu khí huyết bị phát động tối đa, gây tổn hại đến mạch xung – nhâm, can và thận bị hư yếu, tinh huyết bị tiêu hao, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến kinh đới, thai sản.

“Bệnh huyết khô là vì lúc tuổi trẻ mất huyết quá nhiều hoặc ăn nhậu say sưa rồi hành phòng làm cho khí kiệt, can huyết tổn thương cho nên kinh nguyệt mất nguồn mà không hành”

“Đang lúc hành kinh mà giao hợp thì mạch máu bị co lại không ra kinh. Huyết kinh bế lại gây nên chậm kinh, bí kinh”.

bệnh phụ khoa 2

2. CƠ CHẾ SINH BỆNH

2.1 Khí huyết không điều hòa

Phụ nữ lấy huyết làm căn bản. Các bệnh kinh, đới, thai sản đều liên quan mật thiết với huyết, huyết phối hợp với khí. Sự thăng, giáng, hàn, nhiệt, hư, thực của huyết đều do khí, cho nên khí nhiệt thì huyết nhiệt mà sắc bầm, khí hàn thì huyết hàn mà sắc xám, khí thăng thì huyết nghịch mà vọt ra (xuất huyết), khí hãm xuống thì huyết đi xuống gây băng huyết.

Vì vậy nguyên nhân nào ảnh hưởng đến khí huyết đều làm cho khí huyết không điều hòa, gây các bệnh về kinh, đới, thai, sản.

bệnh phụ khoa 3

2.2 Ngũ tạng không điều hòa

Phụ nữ lấy huyết làm căn bản, mà nguồn sinh huyết là tỳ, thống soái chỉ huy huyết là tâm, tàng trữ huyết là can, phân bố huyết nhờ phế, nuôi dưỡng huyết do thận để nhuận tới khắp toàn thân. Nếu tâm khí suy yếu, huyết dịch không đầy đủ thì dễ sinh kinh nguyệt không đều, khó có con. Nếu khí can uất kết không trở về can gây chu kỳ kinh không đều, băng lậu…

Nếu tỳ hư làm huyết hư hoặc khí hư hạ hãm gây nên rong kinh, rong huyết, đới hạ, bế kinh. Nếu phế khí hư không vận tổng được huyết làm huyết khô, dịch tiêu hao, hoặc phế khí động dưới sườn gây chứng thở dốc, đau ngực. Nếu thận hư gây chứng băng lậu, vô sinh, đẻ non.

Bất kỳ nguyên nhân nào ảnh hưởng đến công năng của ngũ tạng đều có thể làm huyết khí không điều hòa và gây nên các chứng bệnh phụ khoa.

2.3 Mạch xung- nhâm tổn thương

Hai mạch xung – nhâm có quan hệ mật thiết đến sinh lý và bệnh lý của phụ nữ. Hai mạch này phải tiếp nhận khí huyết, chất dinh dưỡng của ngũ tạng mới phát huy được tác dụng. Phụ nữ mà khí huyết được điều hòa, ngũ tạng vẫn yên ổn thì mạch xung tràn đầy, mạch nhâm thông lợi. Khi có nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến mạch xung – nhâm có thể gây nên bệnh phụ khoa.

dang ky thong tin

Bệnh phụ khoa nữ – nguyên nhân và cơ chế gây bệnh
Đánh giá bài viết
ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Tumblr